Japan uppnår lägsta trafikdödsfall någonsin

Japanska nationella polismyndigheten har publicerat statistik över väghändelser för 2020.

Nyheter
6. Jan 2021
404 visning
Japan uppnår lägsta trafikdödsfall någonsin

Enligt dessa uppgifter är antalet dödsfall i vägtrafikolyckor 2839. Detta är det lägsta antalet i hela övervakningens historia, som har genomförts sedan 1948. Jämfört med 2019 har antalet dödsfall minskat med 376 och sjunkit under 3000 för första gången.

Toppet med dödsfall på vägarna i Japan var 1969-1972, då cirka 16 000 människor dog varje år. Den nedåtgående trenden konsoliderades i början av 90-talet. Antalet dödsfall sjönk under 10 000 år 1996 och under 4 000 år 2015.

National Public Safety Commission noterade att förbättringen av trafiksäkerheten var resultatet av regeringen och relaterade organisationers arbete, liksom alla Japanska  medborgares ansträngningar. Samtidigt genomfördes inte den tidigare fastställda planen för att minska antalet dödsfall från trafikolyckor till 2 500 fall år 2020.

Kom ihåg att Japans befolkning år 2020 var 125,6 miljoner människor. På motoriseringsnivå är detta land en av de traditionella världsledarna: det finns 591 bilar per 1000 personer.