Användarvillkor

Användarvillkor

 

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller mellan dig och Bilverket när du använder webbplatsen bilverket.se (”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen godkänner du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor.

 

Personuppgifter

I Bilverkets integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet vid användning av Webbplatsen. Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till den behandling av personuppgifterna som framgår av vår integritetspolicy.

 

Förhållningsregler

Webbplatsen får endast användas utifrån goda intentioner, vilket bland annat innebär att du förbinder dig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning, inklusive förbudet att förtala, trakassera eller på annat sätt kränka annans rättighet. Det förväntas även att du beter dig på ett korrekt sätt mot övriga. Webbplatsen får inte heller användas för att inkräkta på, eller störa Webbplatsens drift, eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen. Bilverket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av dig vid missbruk, manipulation eller om Webbplatsen används i strid med användarvillkoren.

 

Registrering av medlemskap

För att använda vissa funktioner på Webbplatsen måste du registrera dig som medlem. Du måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.

Medlemskapet hos Bilverket är kostnadsfritt.

Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig, samt att inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via ditt användarkonto och internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

Bilverket har rätt att neka registrering för det fall du tidigare har brutit mot användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

 

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Webbplatsen, innehas av Bilverket eller Bilverkets licensgivare. Användaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Webbplatsen under avtalstiden. Användaren får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något innehåll eller annars använda Bilverkets immateriella rättigheter utan Bilverkets föregående uttryckliga medgivande.

 

Ändringar i Webbplatsen

Bilverket kan när som helst och utan föregående information till dig företa ändringar i Webbplatsen eller modifiera hur Webbplatsen tillhandahålls. Detsamma gäller beslut om att avveckla Webbplatsen eller ersätta Webbplatsen med annan tjänst. Under sådana förhållanden förbehåller sig Bilverket rätten att avsluta din tillgång till Webbplatsen.

 

Ändringar i användarvillkoren

Bilverket förbehåller sig rätten att ändra i användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder i kraft från det datum som Bilverket publicerar ändringarna på Webbplatsen, eller annars informerar om ändringarna. För det fall du inte accepterar ändringarna, upphör rätten att fortsatt använda Webbplatsen.

 

Ansvar

Bilverket garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Bilverkets kontroll och Bilverket ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Webbplatsen kan även vara nedstängd under perioder av uppgraderingar eller då nödvändigt underhåll av Webbplatsen utförs. Bilverket ansvarar inte för eventuella skador, varken direkt eller indirekt, som orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Bilverket ansvarar inte för det objekt som annonseras ut på Webbplatsen. Bilverket ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. Bilverket ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Bilverket ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatsers innehåll. All användning