Cookies

Vad är cookies?


En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök,
hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner.
Cookien sparas i anslutning till de filer som används av
Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.
Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies 
eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.
Den Intressebaserade anpassning som görs är mycket
Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne.
Det ökade värdet av den Intressebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning
till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.
datorns webbläsare eller motsvarande program.
betydelsefull för användarupplevelsen av Internet.